logo

PRAGOALARM PRAGOSMART

20. veletrh zabezpečení a požární ochrany a 2. veletrh smart technologií

23. - 25. 10. 2013


 
   

PRAGOALARM / PRAGOSMART

PREměření, a. s.

01. 10. 2013
 

Nové služby pro zákazníky.

 

PREměření, a. s., člen Skupiny PRE, již nenabízí jen
vysoce odborné služby akreditovaného metrologického
střediska a státní zkušebny. Dlouhodobé zkušenosti v oboru spolu s týmem odborníků nám umožňuje nabízet široké portfolio služeb všem zákazníkům.

Nabízíme služby z oblasti elektroinstalace NN i VN, analýz úniků tepla z budov a průmyslových zařízení, údržbu FVEsystémů a sledování spotřeby všech energetických médií (vody, elektřiny,plynu, tepla a dalších). Na výstavě budeme prezentovat kromě nabízených služeb i Systém chytrého měření spotřeby budov, kterýpřináší uživatelům komfortnější přehled o spotřebě objektů, bytů, provozoven a umožňuje efektivněji reagovat na spotřebu energií. Tento systém můžeme označit jako součást Smart Home řešení, které může ušetřit 20 - 30 % nákladů 
vynaložených na energie.

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/32/1354891086alarm2013.jpg0 0
97