logo

PRAGOALARM PRAGOSMART

20. veletrh zabezpečení a požární ochrany a 2. veletrh smart technologií

23. - 25. 10. 2013


 
   

PRAGOALARM / PRAGOSMART

M2M komunikačné riešenia s.r.o.

10. 10. 2013
 

riešenia na profesionálnej úrovni

 

Na medzinárodnej výstave Pragoalarm/Pragosmart 2013 sa návštevníkom predstaví aj spoločnosť M2M komunikačné riešenia s.r.o., ktorá  pôsobí na slovenskom a českom trhu (výhradné zastúpeni spol. SW SIMS Hrachovina, s.r.o.) od roku 2010. Je dcérskou spoločnosťou WM Rendszerház Kft., ktorá vznikla v auguste 2002 s cieľom ponúknuť zákazníkom GSM sieťové riešenia na profesionálnej úrovni. Máme podpísanú zmluvu o partnerskej spolupráci s  mobilným operátorom Orange Slovensko, a.s. a so zahraničnými operátormi T-Mobile a Telenor Maďarsko, Vodafone Rumunsko.

Poslanie a vízia spoločnosti 

Poslaním spoločnosti je poskytovanie komplexnej dodávky technológií a služieb pre oblasť bezpečnostnej techniky, ochrany osôb a majetku, pre priemyselné meranie/zber dát, pre telemetriu a diaľkové riadenie s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobou spokojnosťou našich zákazníkov.

Portfólio produktov a služieb

Oblasť bezpečnostnej techniky:

  1. Dodávateľ kompletného bezpečnostného riešenia (PCO, monitorovací SW, komunikačné zariadenia z portfólia M2M), určené pre bezpečnostné firmy zaoberajúce sa ochranou majetku.

Dodávateľ bezpečnostného monitorovacieho softvéru SIMS PROFESIONAL a bezpečnostný monitorovací systém M2M (SW) - bezpečnostné monitorovanie pohybu osôb, tovarov a zásielok.

Riešenia pre priemyselné meranie - zber dát:

Dodávateľ komplexného riešenia pre priemyselné meranie, zber dát (diaľkové riadenie a vzdialená správa pomocou centrálneho servera M2M). Podstatou M2M riešenia je serverová platforma, ktorá poskytuje všeobecný rámec na riešenie komunikačných úloh pre rozličné koncové zariadenia.

Dodávateľ komplexného riešenia vzdialeného odpočtu dát (AMR). Pomocou AMR systému možno výrazne znížiť náklady na odčítavanie hodnôt z rôznych meračov (voda, plyn, elektrina, teplo). Ponúkame bezpečné, rýchle integrované riešenie v realizácii dátovej komunikácie pre mobilné zariadenia

Na medzinárodnej výstave budú prezentované nové produkty a  riešenia:

- Nový GPRS komunikátor EASY II, s možnosťou pripojenia bezdrôtových čidiel a  panik tlačidla

- Nový IP komunikátor VBIP, s možnosťou rozšírenia vstupov 8/16

- Nové PCO M2M IP2, IP/GPRS komunikácia až s 2500 objektmi

- Nový bezpečnostný monitorovací systém M2M (SW), bezpečnostné monitorovanie pohybu osôb, sledovanie tovarov a zásielok.

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/32/1354891086alarm2013.jpg0 0
97