logo

PRAGOALARM PRAGOSMART

20. veletrh zabezpečení a požární ochrany a 2. veletrh smart technologií

23. - 25. 10. 2013


 
   

PRAGOALARM / PRAGOSMART

Termokamery FLIR na veletrhu

07. 06. 2013
 

Společnost Workswell zastupuje světové značky jako FLIR, INFRATEC, JENOPTIK, OPTRIS, SVS-VISTEK a další. Na veletrhu představí také termovizní protipožární systém Workswell ThermoSafety.

 

Termovizní protipožární systém

Chcete-li zachytit požár ve velmi rané fázi, nejlépe pak ještě před jeho vznikem, je v současné době možné použít termovizní systém ThermoSafety, který dokáže zachytit i minimální rozdíly teplot a tím lokalizovat ohnisko požáru ještě před jeho vznikem!

Základní výhodou termovizního systému (oproti kouřovým detektorům nebo CCTV kamerám) je schopnost odhalit riziko požáru v  té nejrannější fázi, kdy ještě nedochází ke generování kouře či plamenů, ale zatím pouze k postupnému ohřívání místa, které se v budoucnu zdrojem požáru může stát. Riziko vzniku požáru je pak podchyceno nezanedbatelně dříve, než se objeví kouř, nebo dokonce plameny.

Termovizní systém tedy, na rozdíl od kouřových senzorů či CCTV senzorů plamene, dokáže rozeznat riziko vzniku požáru ještě předtím, než ke vzniku plamenů či kouře dojde a to na základě nárůstu povrchové teploty, který vyvolá tzv. teplotní alarm. Sledovanou oblastí může být jeden objekt nebo rozsáhlejší plocha např. skladu či skládky hořlavého materiálu. Velkou výhodou termovizního systému je skutečnost, že termokamery „vidí“ skrz kouř a mohou tak napomoci při identifikaci ložisek požáru a tedy i k efektivnější represi.


Workswell ThermoSafety – termovizní protipožární systém
ru ještě předtím, než ke vzniku plamenů či kouře dojde a to na základě nárůstu povrchové teploty, který vyvolá tzv. teplotní alarm. Sledovanou oblastí může být jeden objekt nebo rozsáhlejší plocha např. skladu či skládky hořlavého materiálu. Velkou výhodou termovizního systému je skutečnost, že termokamery „vidí“ skrz kouř a mohou tak napomoci při identifikaci ložisek požáru a tedy i k efektivnější represi.

Workswell ThermoSafety je protipožární řešení společnosti Workswell s.r.o. určené pro termovizní monitoring výrobních technologií, spaloven, skládek či skladů nebezpečného nebo vysoce hořlavého materiálu. Umožňuje připojení až 50 termovizních kamer nebo klasických kamer a současné online zobrazení obrazu z těchto kamer v rámci jednoho uživatelského operátorského rozhraní.

Požár na haldě hořlavého odpadu zachycený čtyřmi termokamerami z různého úhlu v operátorském prostředí ThermoSafety.

Každá oblast, která je monitorovaná libovolnou z připojených termokamer, je v Softwaru rozdělena do mřížkové sítě podobné šachovnici. V rámci této sítě pak lze jednotlivé čtverce spojit do pracovních oblastí a nastavit pro ně tzv. teplotní alarmy – tj. hodnoty teplot, při jejichž naměření dojde k vyvolání alarmu a následným akcím, které lze také nastavit (zaslání emailu, zvuková signalizace, sepnutí digitálního vstupu nadřazeného systému apod.). Nově lze alarm vyvolat také na základě dynamiky ohřevu, tj. časového průběhu naměřených teplot. Všechny události, ke kterým při běhu systému dojde, jsou ukládány do souboru pro jejich případné budoucí vyhodnocení.

Uživatelský software dále umožňuje tvorbu a správu uživatelských účtů s různými pravomocemi při konfiguraci systému, teplotních alarmů a připojených termokamer. Je také přizpůsoben pro více monitorové operátorské pracoviště a dovoluje flexibilní změnu pracovních panelů, oken i hlášení.

Požár na skládce zaznamenaný termokamerou v systému ThermoSafety. Červeně vyznačené čtverce jsou oblasti, kde byl operátorem nastaven alarm, který je nyní systémem signalizován a došlo současně k vyvolání příslušných událostí. Žlutě vyznačené čtverce vyznačují oblasti, kde došlo překročení tzv. varovné hodnoty v důsledku šíření požáru.

Závěr

ThermoSafety je vhodným řešením, které může doplnit vaše dohledové a operátorské pracoviště o možnost sledování výrobních technologií, spaloven, skládek či skladů nebezpečného nebo vysoce hořlavého materiálu. Tyto informace pak mohou posloužit při vyhodnocování rizika vzniku požáru a případnému vykonání nápravných opatření ještě před jeho vznikem.

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/32/1354891086alarm2013.jpg0 0
97