logo

PRAGOALARM PRAGOSMART

20. veletrh zabezpečení a požární ochrany a 2. veletrh smart technologií

23. - 25. 10. 2013


 
 

Drobečková navigace:

PRAGOALARM / PRAGOSMART Archiv aktualit GRAND PRIX 2012 ZÍSKAL JABLOTRON


 

Aktualita

GRAND PRIX 2012 ZÍSKAL JABLOTRON

17. 06. 2012
 
 

Incheba Expo Praha ve spolupráci s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm vyhlásila tradiční soutěž veletrhu Pragoalarm/Pragosec Grand Prix 2012. Do soutěže jsou přihlášeny výrobky, služby či projekty z oblasti ochrany majetku a osob se zaměřením na technické služby. Soutěží se v jediné univerzální kategorii. O vítězství svedli bitvu výrobci CONTAL OK, JABLOTRON ALARMS, KOJA, PHOBOS, SIEMENS a TECO.

Hodnocení přihlášených produktů do soutěže provedla soutěžní porota složená z odborníků vybraných z Asociace Grémium Alarm. Vítěz získává zdarma roční členství v Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a navýšení výstavní plochy o 10m² ZDARMA v dalším ročníku veletrhu Pragoalarm/Pragosec.

Vítězem soutěže pro rok 2012 se stala společnost JABLOTRON ALARMS, a.s.

Představení soutěžních exponátů:

Firma JABLOTRON ALARMS, Exponát: Zabezpečovací systém JABLOTRON 100

Alarm Jablotron 100 s převratným systémem ovládání umožňuje variabilně využít sběrných a bezdrátových systémových prvků. Přizpůsobí se nárokům jak zabezpečení rozsáhlé firmy, tak potřebám domácnosti

Nový unikátní alarm JABLOTRON 100 se pružně přizpůsobí jak nárokům rozsáhlé firmy, tak potřebám domácností při zachování velmi jednoduchého a srozumitelného ovládání.

Zdánlivě neslučitelné požadavky na pružnou velikost a zároveň jednoduchost a srozumitelnost naplňuje doslova revoluční systém ovládání. JABLOTRON 100 je díky němu prvním alarmem, u kterého každý okamžitě pochopí, jak jej používat. K ovládání alarmu slouží panel se stavebnicovou architekturou. Podle velikosti domu a požadovaných funkcí se přesně na míru složí sestava ovládacích segmentů. Ty umožňují zapínat střežení jednotlivých částí domu, vyslat tísňový signál, nebo ovládat spotřebiče. Segmenty mají jasnou logiku semaforu v podobě zelené a červené signálky. Tento jednoduchý a přitom revoluční princip umožňuje vyhodnotit stav systému jediným pohledem. Dosavadní alarmy stresují své majitele složitostí a nepřehledností. Novinka proto přináší řešení, které je srozumitelné, logické a hlavně přesně koresponduje reálným potřebám uživatelů. Stačí jen stisknout požadované tlačítko a přiložit svůj identifikační čip. JABLOTRON 100 lze použít jak v malém bytě, tak i ve velké firmě, která má mnoho různých oddělení a stovky zaměstnanců.


Firma : SIEMENS, Exponát: AVIAN Heartbeat detektor

Systém detekce osob skrytých v nákladních automobilech a přepravních kontejnerech - Heartbeat detektor – odhalí i myš v náklaďáku!

Pouhý tlukot srdce postačuje přístroji s tajemným názvem Heartbeat detektor k tomu, aby odhalil přítomnost osoby ukryté v automobilu či uzavřeném přepravním kontejneru. Detektor, jehož rozměry nepřekračují velikost malého příručního kufříku, bezpečnostním složkám, ochrankám a celníkům umožňuje snadno a rychle zjistit, zda se ve vymezeném prostoru vyskytují neoprávněné osoby. To vše s minimálními provozními náklady. Systém detekce osob funguje na principu snímání akustických signálů srdeční činnosti, které jsou přenášeny povrchem objektů, s nimiž je lidské tělo v kontaktu. Snímače umístěné na kovových částech automobilu nebo přepravního kontejneru, jsou natolik citlivé, že odhalí i osoby zabalené do silné deky či ležící na molitanové podložce. Signály ze snímačů detektor následně analyzuje pomocí pokročilého algoritmu. Testy prokázaly, že při eliminaci vlivu středně silného, resp. silného větru či deště, je spolehlivost detekce přítomnosti osob stoprocentní. Systém se skládá z průmyslového počítače s obslužným programem a dotykovou obrazovkou a ze speciálních snímačů. Hlavními výhodami Heartbeat detektoru ve srovnání s rentgeny je nižší pořizovací cena, nižší provozní náklady (napájecí napětí je standardních 220 V) a pasivní princip fungování, který lidské tělo nevystavuje škodlivému rentgenovému záření. Další výhodou je výrazně vyšší mobilita zařízení (počítač se snímači váží zhruba 5 kg) a rychlejší provedení vlastní kontroly, protože sběr a analýza dat trvá řádově desítky vteřin, zatímco skenování nákladního automobilu rentgenem zabere přibližně 30 minut.

Firma: CONTAL OK -  celkem 2 Exponáty: Exponát: CONTAL nova 

Přístupový a zabezpečovací systém

Společnost Contas OK, s r.o. přináší letos na trh novou platformu přístupového, zabezpečovacího a alarmového systému pod jménem Contas Nova TM. Ten přináší, kromě uživateli a lety ověřené stromově orientované fyzické a logické struktury, i inovativní přístup ke konfiguraci systému v podobě intuitivního uživatelského rozhraní, a zjednodušeného řízení základních celků systému.
Kromě základních softwarových součástí systému, jakými jsou aplikační server, databázový server a aplikační klient, operátor / instalátor přijde do kontaktu s jeho řídícími (podle potřeby autonomními) jednotkami CCU, DI / DO terminály DCU, a víceúčelovými čtečce karet CCR. Běžný uživatel tohoto přístupového systému může využít výhody dotykového, plně grafického čtečky karet CCR Premium, umožňujícího nejen základní a standardizovanou přístupovou funkcionalitu Card-PIN-GIN, ale také možnosti sledování a řízení stavů systému.
Systém lze dodávat ve třech různých provedeních. Distribuovaný systém s propojením CCU a DCU pomocí RS485 (BUS-topologie s dosahem až 1500m), distribuovaný systém s propojením CCU a DCU pomocí technologie Echelon (Free / BUS topologie), nebo jako centralizovaný systém s řídícími jednotkami CCU40, které jsou kombinací CCU a DI / DO terminálu s přímým připojením CCR. Ve všech třech variantách je propojení DCU/CCU40 s čítačem karet CCR implementovány technologií RS485 s dosahem až do 500m.


Exponát: CCR-SD PREMIUM, CCR - SK Slim

Čítače identifikačních mifare karet s kapacitním dotykovým displejem a klávesnicí

Při příležitosti uvedení čítačů karet CCR Premium a CCR Slim, jak integrovaných zařízení systému Contas Nova TM, uvádí firma Contas OK trh i jejich OEM verze pro obecnou nebo zákaznickou integraci do systémů třetích stran. Takto upravené čítače disponují standardizovaným protokolem Wiegand 37 pro přenos karetních informací a protokolem Dorado8 na přenos informací klávesnice. V případě verze CCR Premium jsou ještě k dispozici tři řídící vstupy pro řízení jednotlivých bezpečnostních úrovní čítače. CCR Premium nabízí dotykové grafické prostředí s rozlišením 480x320 pixelů, 65-ti tisíci barev a podporou čtení karet Mifare / Mifare Plus / DESFire nebo Proximity (zvláštní HW verze). Odlehčená alternativa k tomu čítač je CCR Slim disponující stejnou podporou čtení karet jako CCR Premium, ale bez displeje as podsvícenou kapacitně snímanou klávesnicí a IP54 krytím určeným i do exteriérů. Obě tato zařízení se v jejich OEM podobě plánují v blízké budoucnosti dodávat is SDK podle konkrétních požadavků zákazníka.


Firma : KOJA, Exponát: Dispečerské centrum KOJA

Dispečerské centrum pro podnikové hasiče v Atomové elektrárně EMO, závod Mochovce - Slovensko

Vlastní realizaci předcházela mezinárodní veřejná soutěž a elektronická burza (soutěž o cenu). V soutěži firma KOJA vyhrála s českým řešením dispečerského centra pro podnikové hasiče. Dodala kompletní dispečerský systém KOJA, typ realizace - dodávka „ na klí č “. Na akci se pracovalo jeden rok. Projekt je realizován na bázi firemního know-how v oblasti software a hardware pro dispečerské systémy.

Pro veřejnou soutěž byly stanoveny náročné technické parametry předmětu díla, ale i řada dalších neméně důležitých parametrů realizace díla. /Požadavky na ROZSAH DODÁVKY, FUNKČNÍ A PODROBNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY, KRITÉRIA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY, ZÁRUKY atd./.

Dispečerský systém slouží k podpoře řízení mimo řádných situací. Do této problematiky patří příjem tísňové zprávy, komunikace uvnitř hasičské jednotky, komunikace s dalšími zainteresovanými složkami podniku a komunikace se složkami státní správy.

Vlastní dispečerský systém svým technologickým vybavením vytváří podporu i ostatním skupinám uživatel ů těchto informací. Tito uživatelé se postupně zapojují do celého procesu řízení a likvidace krizové události. Samotná technika nemůže sama o sobě tento problém úspěšně zvládnout bez předem nastavených pravidel, stanovených komunikačních a informačních kanálů , prováděcích postupů atd. Tyto pravidla, postupy musí být stanoveny organizací.

Obecně lze dispečerské centrum rozdělovat podle různých kritérií /podle zaměření, podle počtu pracovišť ,atd./. Dispečerské centrum lze například rozdělit na „ vrstvy “ /KOMUNIKAČNÍ, TECHNOLOGICKÁ, INFORMAČ NÍ A ORGANIZAČNÍ /.

Firma : PHOBOS, Exponát: KEY MANAGEMENT SYSTEM KT6

KMS KT6 je určen k zabezpečení klíčů, jejich evidenci a adresnému vydávání. Použití zařízení je možné na vrátnicích, recepcích v hotelech a všude tam, kde dochází k vyzvedávání klíčů samotnými uživateli nebo k výdeji pověřenou obsluhou a kde je nebezpečí zneužití klíčů

Klíčový trezor KT6 se skládá z modulů. Které obsahují 8 pozic pro jednotlivé klíče. Celkový počet pozic v trezoru je tedy vždy násobkem 8. Moduly jsou vyráběny ve dvou variantách tak, aby se zavěšené klíče v jednotlivých řadách nad sebou vzájemně nepřekrývaly.

Do KT6 má přístup pouze pověřená a pokud není stanovena, mohou mít právo přístupu všichni nebo jen vybraní uživatelé. Identifikace se provádí pomocí bezkontaktní karty v místě dotykového terminálu s anténou, který je na plášti skříně. Po platné identifikaci uživatel otevře dvířka skříně a pozice s klíči, ke kterým má právo přístupu jsou uvolněny a identifikovány svícením LED. Tyto klíče si může uživatel odnést. Jestliže do určeného časového intervalu klíče neodebere, uvolněné pozice se opět uzamknout a klíče již není možné odebrat bez další identifikace. Zde tedy dochází k adresnému vyzvednutí odběru klíčů uživateli a k časové evidenci jejich výdeje i příjmu.

Firma : TECO, Exponát: Tecomat Foxtrot

Řídící systém pro inteligentní domy a budovy, určený pro malou i velkou automatizaci a inteligenci všech zařízení v budově. Foxtrot - Ovladej svůj dům!

Systém Foxtrot kolínské firmy Teco a.s. je jednou z reálných alternativ pro zájemce o inteligentní instalaci neboli o domácí automatizaci. Jde o systém, který má svůj rodokmen český. Je devátou generací řídicích systémů Tecomat z Kolína, kde jejich tradice byla počata už před 37 lety. Odzkoušen na tisících aplikací v průmyslu doma i v zahraničí, v nejrůznějších situacích a sestavách, přichází od roku 2007 i do inteligentních budov, bytů a rodinných domů. Za tu dobu byl v praxi prověřen jeho základní koncept. Výkonná centrální jednotka s možností připojit a povelovat v domácnosti prakticky cokoliv a přitom s vlastní minimalizovanou spotřebou kolem 2 W. To je mimochodem velmi důležité, protože pracuje a hlídá ve dne v noci bez přestávky a každý watt navíc jsou ročně nemalé peníze. Foxtrot je přímo připojitelný do domácí počítačové sítě a do internetu. Celé ovládání domácnosti je svedeno do centrálního Foxtrotu na jeho vestavěné webové stránky. A na ně se uživatel dostane doma přímo z počítače, přes TV obrazovku, přes dotykovou obrazovku na stěně nebo bezdrátově přes domácí wifi síť z populárních smartphonů a tabletů prakticky od všech výrobců nebo odkudkoliv ve světě, kde je přístup na internet.

Foxtrot ponechává přirozenou možnost rozsvítit a zhasnout vypínačem na zdi, nastavit žádanou teplotu na termostatu, jak jsou lidé zvyklí doposud. K Foxtrotu není problém připojit všechna svítidla, ovládat radiátory, podlahové topení, kotle na pevná paliva, na plyn, tepelná čerpadla, akumulační nádrže a solární termické i fotovoltaické panely. V nových domech je nyní požadováno propojení multimediálních systémů, chytrých televizí, domácích spotřebičů, homologované zabezpečovací a požární signalizace, dohledových kamer, vrátníků, zvonků a přístupových systémů se zámky a vraty ovládanými klíčenkami nebo kódovanými bezdrátovými kartami. Úspory lze s Foxtrotem hledat jednak při měření spotřeby všech energií zobrazených na TV nebo v mobilním telefonu, jednak i v takových oblastech jako je řízení závlahy podle čidla vlhkosti půdy, podle lokální meteostanice nebo podle předpovědi počasí z internetu. Vlastníky bazénů může např. zajímat průběžný monitoring bazénové chemie, řízení teploty vody v něm i jeho barevné osvětlení, kde barvu si uživatel nastaví sám podle nálady nebo podle chromoterapeutického účinku nebo barvu naváže na teplotu vody v bazénu a tak na první pohled vidí do čeho jde. O všem Foxtrot může pořizovat záznamy do paměti nebo na server pro pozdější zpracování třeba v grafech nebo deníku. Může, ale nemusí!

To vše a mnoho dalších variant Foxtrot zvládne a je připraven zvládnout ještě víc. A přitom vždy zůstane uživateli klasické bezdrátové řízení osvětlení: po romantické předehře nad dvěma sklenkami vína může svíčku prostě sfouknout....

 

 

 

   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/32/1354891086alarm2013.jpg0 0
97