logo

PRAGOALARM PRAGOSMART

20. veletrh zabezpečení a požární ochrany a 2. veletrh smart technologií

23. - 25. 10. 2013


 
 

Drobečková navigace:

PRAGOALARM / PRAGOSMART Archiv aktualit Konference: Moderní bezpečnostní...


 

Aktualita

Konference: Moderní bezpečnostní řešení Vám ušetří

02. 05. 2012
 
 

Konference je pořádána pod záštitou Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm

Konference má za cíl poskytnout účastníkům tyto informace:

a)  význam, obsah a dosah nového zákona č.55/2012Sb. o veřejných zakázkách a změnách v oblasti utajovaných skutečností v oboru technických bezpečnostních služeb

b) jak respektovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů při montáži a provozování kamerových systémů

c) aplikace technických norem v oboru

d) bezpečnost ve městech a veřejných prostranství

e) nové technologie a prostředky ochrany osob, majetku a informací

Program doprovodné konference veletrhu PRAGOALARM 2012

Název:   Moderní bezpečnostní řešení Vám ušetří
Termín: 6.6.2012

Zahájení- úvod

Úvodní slovo prezidenta AGA k 20. výročí založení Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm
Ing. Václav Nepraš, prezident AGA 

Nový zákon o veřejných zakázkách – aplikace v oboru technických bezpečnostních služeb -  nástroj proti korupci

Zákon č. 55/2012 Sb. o veřejných zakázkách - novinky v právní úpravě, důležité aspekty z pohledu poskytovatelů technických služeb v oblasti ochrany osob, majetku a informací
JUDr. Jiří Bureš, ředitel odboru legislativy, informací a poradenství HK ČR

Aplikace zákona v oblasti realizace kamerových systémů
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR

Úloha českých technických norem při uvádění zákona do praxe-kvalita bezpečnostních technologií
Ing. Miroslav Urban, ředitel Centra technické normalizace pro bezpečnostní služby

Kvalita a legislativa

Změny v oblasti ochrany utajovaných skutečností v oboru průmyslové a fyzické bezpečnosti
Ing. Martin Fialka, ředitel odboru fyzické bezpečnosti NBÚ

Ochrana osobních údajů při provozování kamerových systémů
JUDr. Alena Kučerová, Úřad pro ochranu osobních údajů

Současný stav přípravy norem řady EN 54
Ing. Jiří Laifr, Cech EPS

Normy prevence kriminality při projektování a realizaci staveb
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV ČR

Projektování a nové technologie

Projektování EPS
Ing. Jan Jiskra, Cech EPS

Městská policie jako součást integrovaného bezpečnostního systému města
Mgr. Ladislav Krajčík, ředitel MP Liberec

Zásady řešení bezpečnosti v Praze
JUDr. Pavel Kocábek, MP Hl. m. Prahy

Integrace bezpečnostních a řídících systémů, Moderní technologie perimetru
Ferdinand Dvořák, komise perimetrie AGA

Konference bude doplněna panely s prezentací firem v oboru.

 POZVÁNKA NA KONFERENCI

 

   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/32/1354891086alarm2013.jpg0 0
97