logo

PRAGOALARM PRAGOSMART

20. veletrh zabezpečení a požární ochrany a 2. veletrh smart technologií

23. - 25. 10. 2013


 
 

Drobečková navigace:

PRAGOALARM / PRAGOSMART Archiv aktualit WORKSHOP: Technická podpora zajištění...


 

Aktualita

WORKSHOP: Technická podpora zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel na úrovni obcí

18. 04. 2012
 
 

Přinášíme Vám pozvánku na bezpečnostní workshop organizavný Univerzitou Tomáše Bati. Hlavním cílem workshopu je v širší komunitě zástupců měst, obcí a bezpečnostních odborníků diskutovat technické možnosti podpory procesu zajišťování bezpečnosti obyvatel na úrovni obcí a to v širších souvislostech potencionálních hrozeb trestné činnosti, narušení veřejného pořádku nebo vzniku mimořádných událostí. Workshop je určen pro cílovou skupinu pracovníků bezpečnostních a krizových orgánů obcí a dále pro zástupce společností z oblasti projektování a instalace bezpečnostních technologií. Podrobný program a pozvánka je ke stažení na konci zprávy.

Technická podpora zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel na úrovni obcí

5. června 2012 - Výstaviště Praha – Holešovice, 10:00 – 13:30, Konferenční sál Pravého křídla Průmyslového paláce

PROGRAM:
10:00 – 11:15 Zahájení, odborná vystoupení

 Úvodní slovo
(Ing. Jan Valouch, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 Prevence kriminality na úrovni měst a obcí z pohledu nasazování technických prostředků
(JUDr. Tomáš Koníček, Ministerstvo vnitra České republiky)

 Technické požadavky na prvky poplachových systémů
(Ing. Jan Valouch, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 Projekt a požadavky zadavatele na funkce bezpečnostních systémů
(Ing. Tomáš Mikula, autorizovaný projektant pro obor IE02)

 Zadávací dokumentace a výběr dodavatele bezpečnostních systémů
(Michal Randa, ORSEC s.r.o.)

11:15 – 11:35 Přestávka

11:35 – 13:00 Odborná vystoupení

 Integrované bezpečnostní systémy a možnosti jejich využití na úrovni měst a obcí
(Ing. Bedřich Dušek, CSc.)

 Systémy varování a informování
(pplk. Ing. Pavel Musil, Generální ředitelství HZS ČR)

 Fyzická bezpečnost z hlediska ochrany utajovaných informací
(pplk. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D., Univerzita obrany)

 Požadavky na kamerové systémy
(Ing. Jiří Ševčík, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

 Fyzická bezpečnost z pohledu ochrany a odolnosti prvků kritické infrastruktury
(Ing. Luboš Nečesal, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

13:00 – 13:30 Diskuse, závěr workshopu.

Pozvanka_workshop_ UTB

Program-workshopu-2012

Vystavovatelé veletrhu Pragoalarm/Pragosec 2012 se mohou workshopu aktivně účastnit nebo se stát sponzorem. V případě zájmu o spolupráci se obraťte na Ing. Jana Valoucha, Ph.D.

   

Další Aktuality

 

 
   

Aktuality:

 
CZ EN
 
 
/common/images/events/32/1354891086alarm2013.jpg0 0
97